Prowadzenie negocjacji dla firm 

ludzie prowadzący negocjacjeAdwokat Ewelina Izydorczyk-Kędzierska świadczy usługi w zakresie prowadzenia negocjacji na rzecz firm. Negocjacje prowadzone przez naszą kancelarię prawnie zabezpieczają interesy obu stron i odbywają się z zachowaniem pełnej poufności. Na drodze negocjacyjnej przygotowywane są również dokumenty odpowiadające przepisom prawa.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w negocjacjach?

Dwie strony biorące udział w negocjacjach zawsze mają wspólne, jak i rozbieżne cele. Zadaniem adwokata jest pomoc w komunikacji pomiędzy stronami, uważne wysłuchanie argumentów oraz propozycji rozwiązania sprawy, zdefiniowanie wspólnych interesów stron, a także określenie korzyści płynących z zawarcia porozumienia i konsekwencji, które mogą się pojawić, gdy do niego nie dojdzie. Celem każdych negocjacji jest znalezienie rozwiązania dla danej sytuacji, które będzie odpowiadało obydwu stronom.

 

Negocjacje a mediacje

Wydawać by się mogło, że oba te pojęcia mają to samo znaczenie. Nic bardziej mylnego. Negocjacje są procesem, do którego dochodzi w przypadku konfliktu interesów pomiędzy stronami w nim uczestniczącymi. Przykładem może być tu umowa handlowa. W negocjacjach to strony, których dotyczy spór, dążą do ugodowego porozumienia. Adwokat jedynie pomaga stronom w wypracowaniu wspólnego stanowiska. W przypadku mediacji to mediator, czyli osoba, która sprawuje kontrolę nad rozmową i nią kieruje, stara się wraz ze stronami wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.