Sporządzanie środków zaskarżenia

dłonie kobiety i dokumentyKancelaria zajmuje się sporządzaniem środków zaskarżenia:

  • zażaleń,
  • odwołań, 
  • apelacji,
  • sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty,
  • a także środków odwoławczych w prawach, gdzie obecność adwokata jest obowiązkowa, między innymi skarg kasacyjnych.