Doradztwo prawne

ludzie podpisujący dokumentyKancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej. Zajmujemy się takimi czynnościami, jak opracowywanie i sporządzanie dokumentów, udzielanie porad prawnych, jak również sporządzanie opinii prawnych.

 

Na czym polega doradztwo prawne?

Doradztwo prawne obejmuje m.in.: wyjaśnianie poszczególnych przepisów prawa, świadczenie ustnych porad prawnych, tworzenie dokumentów prawnych, opiniowanie, pełnomocnictwo w kwestii prawa cywilnego, a także prowadzenie negocjacji. Korzystając z usługi, jaką jest doradztwo prawne, można lepiej zapoznać się z zasadami prawa, które bezpośrednio odnoszą się do danej sprawy oraz upewnić się, czy podejmowane działania nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.