Porady prawne dla klientów indywidualnych

ludzie przy stole i laptopKancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu indywidualnych porad prawnych. Czego one dotyczą? Porada prawna może, ale nie musi, wiązać się wyłącznie z ustnym wyjaśnieniem zawiłości prawnych. W wielu przypadkach porady dotyczą różnych dziedzin prawa. W ramach porady prawnej, adwokat m.in.: analizuje umowę gotową do zawarcia pomiędzy stronami, sprawdza wybrane dokumenty pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, przygotowuje niezbędne pisma sądowe, a także sporządza opinię prawną. Ogólnie mówiąc, celem porady prawnej jest rozwiązanie problemu prawnego, z którym przychodzi klient. Adwokaci mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej oraz pełnej dyskrecji.

 

Jak przygotować się do porady prawnej w kancelarii?

Po umówieniu się na spotkanie z adwokatem warto odpowiednio przygotować się do rozmowy. Przed wizytą w kancelarii adwokackiej zgromadź wszystkie dokumenty związane ze sprawą i zbierz najważniejsze informacje. Zastanów się także nad pytaniami, jakie chciałbyś zadać adwokatowi. Oprócz tego na spotkaniu warto mieć ze sobą przybory do pisania i notatnik, często bowiem w rozmowie pojawiają się konkretne kwestie, które po zanotowaniu można w późniejszym czasie na spokojnie przemyśleć.