Sporządzanie opinii prawnych i analiza projektów umów

okulary i dokumenty na biurkuKancelaria zajmuje się sporządzaniem szczegółowych opinii prawnych oraz analizą projektów umów dla firm. Opinie prawne wykonywane przez naszą kancelarię uwzględniają indywidualną specyfikę konkretnej sprawy.

 

Czego dotyczy analiza umów?

Wykonywana przez adwokata analiza projektu danej umowy ma na celu weryfikację dokumentu pod kątem zgodności prawnej i formalnej, a także poprawę tych fragmentów treści, które zawierają błędne lub niedostatecznie określone elementy. W ramach tej usługi sprawdzane są również prawne skutki dotyczące zawarcia umowy oraz możliwości jej wcześniejszego rozwiązania bądź renegocjacji.