Opinie prawne i analiza umów

długopis dokumenty i dłonieNasza kancelaria oferuje analizę projektów umów dla klientów indywidualnych. Każdy przedstawiony nam projekt umowy jest rzetelnie sprawdzany pod kątem prawnym. Analizujemy m.in. warunki umowy, prawo do odstąpienia od niej, obowiązki stron podpisujących dany dokument itd. Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem opinii prawnych.

 

Czym jest opinia prawna?

To materiał analityczny sporządzany przez adwokata, służący do zaprezentowania stanowiska dotyczącego sprawy klienta. Opinie prawne zawierają np. analizę wybranego stanu prawnego, przepisy prawa, a także konsekwencje oraz ich wpływ na sytuację klienta. Co istotne, opinia prawna zawiera również wskazania oraz metody postępowania do zastosowania przez klienta w jego sytuacji prawnej. Celem opinii prawnej, może być więc zarówno wyjaśnienie danej kwestii prawnej, jak i prezentacja rozwiązań. Opinie prawne dzielone są na skrócone (powstające w trybie pilnym) i rozbudowane (szczegółowo opisujące prawny stan danej sprawy).