Przygotowywanie dokumentów prawnych

dokument na biurkuW kancelarii zajmujemy się opracowywaniem dokumentów prawnych, umów, oświadczeń, wniosków oraz pozwów dla klientów indywidualnych.

W zakres tej usługi wchodzi przygotowanie dokumentów o treści formalnej, zgodnej z przepisami prawa polskiego.

 

Obowiązek przechowywania dokumentów oraz ich zwrot

Adwokat zobowiązany jest do właściwego przechowywania dokumentów, które związane są z prowadzoną przez niego sprawą. Pisma powinny być przechowywane przez jeden rok od momentu zakończenia sprawy. Jeżeli wybrane dokumenty wiążą się z odpowiedzialnością, do której może zostać pociągnięty adwokat, wówczas musi on przechować je do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec niego. Po tym okresie (jeśli nie zostało ustalone inaczej) adwokat powinien powiadomić klienta o możliwości odbioru całego kompletu dokumentów.